top of page

PRIVACYVERKLARING KN!PPR

Art. 1: Inleiding

Onderstaand de privacyverklaring van KN!PPR. Gevestigd te Averbode, Dennenlaan 35 met ondernemingsnummer 0755.408.779

In deze privacyverklaring wordt uiteen gezet hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Het beleid voldoet aan de AVG/GDPR wetgeving.

 

Art. 2: Persoonsgegevens

KN!PPR verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam

  • Adres

  • Woonplaats

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres


Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  • Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (bvb. aan de Belastingdienst)

 

 Als u informatie bij ons inwint en geen klant wordt, dan zullen uw persoonsgegevens niet bewaard worden.

 

Art. 3: Recht op inzage en rectificatie

U mag ten allen tijden de gegevens die KN!PPR van u heeft verzameld, inkijken of wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met KN!PPR.

 

Art.4: Derden

KN!PPR verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden. Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken. 

Uitzondering op voorgaande is op verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs worden gedeeld.
Voor het leveren van de diensten maakt KN!PPR gebruik van clouddiensten. Om er voor te zorgen dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan zijn er verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze dienstverleners.


Art. 5: Website

KN!PPR werkt met het ontwikkelplatform van Wix.com voor de website en de online reservaties. Dit zijn de privacyverklaringen van wix.com: https://nl.wix.com/about/privacy

Verder is de website ook gekoppeld aan Google analytics en Google agenda. De Google agenda is niet openbaar en wordt alleen door KN!PPR gebruikt.

 

Art. 6: Bewaartermijn

De in art. 2 genoemde persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard. Dit omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.


Art. 7: Beveiliging

KN!PPR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met KN!PPR.


Art. 8: Klachten
Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

bottom of page